Kruipruimte isolatie

Een kruipruimte is onverwarmd en heeft vaak een hoge luchtvochtigheid. Bij de kruipruimte hoort ook de fundering. De fundering behoort tot de constructie van uw woning. Uw woning heeft altijd een fundering, zelfs als u geen kruipruimte heeft, en deze staat rechtstreeks in verbinding met de grond. Hierdoor is de fundering een enorme geleiding van kou. Hetzelfde geldt voor kelders. Ongeïsoleerde kelders staan met de keldermuren en keldervloer rechtstreeks in contact met de grond wat zorgt voor een lage temperatuur van de wanden en vloer.

Zonder isolatie trekt deze kou uw woning in. Niet alleen heeft dit een nadelig effect op uw energierekening, ook het wooncomfort is verre van optimaal. 

Kruipruimte isoleren

Vanuit uw kruipruimte trekt de kou door uw vloer heen, uw woning in. Om uw kruipruimte te isoleren zijn er meerdere opties. U kunt kiezen voor bodemisolatie of voor vloerisolatie. De keuze voor een van beide is vaak een praktische keuze vanwege de afmeting. indien uw kruipruimte ongeveer 50cm of dieper is, kunt u de onderkant van uw vloer al isoleren. deze manier van isoleren raden wij dan ook aan. het rendement en de verbetering van het wooncomfort ligt namelijk stuken hoger vergeleken met bodemisolatie.

Bodemisolatie

Indien uw kruipruimte niet diep genoeg is om de onderkant van uw vloer te isoleren, kunt u gelukkig nog bodem isolatie toepassen. De meest voorkomende bodemisolatie is het gebruik van EPS parels. Dit zijn kleine EPS bolletjes welke op de bodem van uw kruipruimte gestort worden. Dit is gemakkelijk zelf te doen omdat ze niet bevestigd hoeven te worden. Deze EPS parels hoeven alleen maar netjes verdeeld te worden in de kruipruimte. Omdat er tussen de EPS parels sprake is van stilstaande lucht blijft de kou in de grond zitten en trekt het niet door naar boven. Dit zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid beter in balans is.  

Voordelen kruipruimte isolatie

  • Positief effect luchtvochtigheid
    Doordat u de bodem afsluit is uw kruipruimte minder vochtig. Hierdoor is de kans op schimmels en houtrot kleiner. Daarnaast gaat het muffe luchtjes tegen.

  • Geen ongedierte
    Ongedierte komt met name voor op vochtige, ongeïsoleerde plekken. Door de bodem van uw kruipruimte te isoleren neemt de kans op ongedierte af.

Nadelen kruipruimte isolatie

  • Geen grote energiebesparing
    De energiebesparing na het isoleren van de bodem van uw kruipruimte is minimaal. Hiervoor dient u het te combineren met funderingsisolatie en vloerisolatie.