Plat dak isolatie

In de winter gaat de meeste warmte via het dak verloren. Zomers komt juist de meeste warmte binnen via het platte dak. Kortom, efficiëntie is ver te zoeken. En in plaats van een grote kachel voor in de winter, en een airconditioning voor in de zomer aan te schaffen, is er een slimmere investering; isolatie.

Plat dak isoleren

Er zijn, net als bij schuin dak isolatie, twee mogelijkheden om uw platte dak te isoleren. Zo kunt u aan de binnenkant isolatie plaatsen, of aan de buitenkant. Als u uw dak aan de binnenkant gaat isoleren, spreekt men van een Koud plat dak. Gaat u uw dak aan de buitenkant isoleren, dan is er sprake van een Warm plat dak. Beide isolatiemogelijkheden zijn relatief eenvoudig uit te voeren, en zorgen gegarandeerd voor profijt.

Koud plat dakisolatie

Een koud dak verkrijgt zijn benaming vanwege de manier waarop de dak isolatie wordt toegepast. Het dak is aan de koude zijde niet geïsoleerd.

Koud plat dakisolatie is vergelijkbaar met plafond isolatie. Het isolatiemateriaal bevindt zich onder het dakbeschot, veelal tussen de balken. Omdat bij deze manier van isoleren de kans op condensatie het grootst is, wordt altijd aangeraden een dampscherm toe te passen. Het dampscherm dient perfect en compleet luchtdicht geplaatst te worden. Elk luchtlek in het dampscherm kan er voor zorgen dat de warme lucht condenseert tegen het koude dakbeschot. Dit kan uiteindelijk leiden tot schimmel en houtrot. Sommige isolatiematerialen hebben al een dampscherm. Dan is het toepassen van een extra dampscherm overbodig. 

Warm plat dakisolatie

Bij een warm dak blijft het dak door de isolatie warm. Het isolatiemateriaal wordt boven het dakbeschot geplaatst.

Bij renovatie kan de bestaande dakbedekking dienst doen als dampscherm. De uiteindelijke dakbedekking wordt rechtstreeks op het isolatiemateriaal aangebracht. Deze manier heet een omgekeerd plat dak. De kans op condensatie is hierbij een stuk kleiner omdat de dakconstructie aan de warme kant zit. Daarom krijgt deze manier van isoleren de voorkeur, maar is vaak duurder qua uitvoering.

Isolatiematerialen Koud plat dak

Isolatiematerialen Warm plat dak